Markanız güçlensin, iş hedefleriniz gerçekleşsin!

"Medikal Tanıtım'ın markanızı güçlendirmeye, marka imajınızı oluşturmaya ve hedef kitlenizi doğru yönlendirmeye ne dersiniz?
Hizmet verdiğimiz markaların danışmanlığını üstleniyor, marka hedef ve stratejileri belirleyerek ya da var olan stratejiler üzerinden bir plan izleyerek kurumsal imaj, marka bilinirliği ve satın almayı arttırmaya yönelik iletişim programları hazırlıyor, hedeflerinizi hayata geçirirken sizlere rehberlik ediyoruz."

Medikal Tanıtım Hizmetleri

Kurumsal İletişim Hizmetleri

 • Sektör ve rakip analizleri yaparak markanın diğer markalardan üstün yönlerini belirler, markaya özel iletişim stratejisi oluşturur.
 • Marka yönetim kademesiyle birlikte doğru hedef kitleyi saptar.
 • Marka ile hedef kitlesi arasında doğru, güçlü, sürekli iletişim kurmak, tüketici sadakati sağlamak için uygulanacak eylemleri belirler.
 • Kurumsal duruş ve pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü, kısa ve uzun vadeli iletişim programları hazırlar.
 • Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı destekleyecek projeler geliştirir.
 • Akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler ile ortak projeler gerçekleştirilmesi için olanaklar yaratır.
 • Sosyal sorumluluk kampanyaları, sponsorluk çalışmaları ile markanın rakiplerinden ayrıştırılmasını ve tüketici ile duygusal bir bağ kurmasını sağlar.
 • Dünya ve Türkiye’de sektöre ilişkin gelişme ve yenilikleri marka yönetim kademesi ile paylaşır.
 • Kriz dönemlerinde üst yönetime stratejik danışmanlık yaparak kurum içi ve kamuoyu iletişim ağını oluşturur. Krizi avantaja dönüştürecek planlamaları yapar ve yönetir.

Basın İletişimi Hizmetleri

 • Markanın basın stratejilerini belirler.
 • Basınla düzenli ve sürekli iletişim kurulmasını sağlar.
 • Basın aracılığıyla markanın tüketiciye vereceği mesajları belirler.
 • Yazılı, görsel, işitsel ve internet medyası ile marka arasında güvenli bir ilişki kurar.
 • Basın bültenleri hazırlar, basın toplantılarını ve basın gezilerini organize eder.
 • Özel haber ve röportajlarla marka yönetimini kamuoyuna tanıtır.
 • Marka basın sözcüsü yada sözcülerine basın ilişkileri konusunda eğitim verir.
 • Markaya ait yayınlanan tüm haberleri düzenli olarak üst yönetime raporlandırır.
 • Medya takip hizmeti sunar.

Organizasyon Hizmetleri

 • Bayi toplantılarını planlar, mekan seçiminden ulaşıma, konaklamadan sahne tasarımına tam hizmet sunar.
 • Marka ve ürün lansmanları, bayi toplantıları ve organizasyonlarını gerçekleştirir.
 • Saha aktiviteleri planlar ve organize eder.
 • Tanıtım organizasyonları, kurum içi etkinlikleri planlar.
 • Yıldız desteği sağlar.
 • Fuar organizasyonları için stand, host, hostes organizasyonu yapar.
 • Yıldönümü, özel kutlamalar ve özel gece organizasyonları yapar.

Medya Planlama ve Satın Alma Hizmetleri

 • Marka için reklam kampanyası planlar, uygun mecraları seçer. (Gazete-Dergi-TV-Radyo-İnternet)
 • Reklam kampanya bütçesinin en etkin ve verimli kullanılacağı medya satın almasını gerçekleştirir.
 • Gerçekleşen reklam kampanyasının sonuçlarının ölçer ve raporlandır.
 • Sektöre ait reklam yatırım analizlerini marka üst yönetimine sunar.

Kurumsal Kimlik, Tasarım, Web Hizmetleri

 • Logo ve kurumsal kimlik tasarımı
 • Katalog, broşür, afiş tasarımları
 • Reklam kampanyası tasarımları
 • TV Reklam Filmleri
 • Kurumsal Tanıtım Filmi
 • Outdoor çalışmaları (tasarım ve uygulama)
 • Internet sitesi tasarımı
 • Radyo spotları
 • Promosyon malzemeleri
 • Matbaa hizmetleri