Markanız güçlensin, iş hedefleriniz gerçekleşsin!

"Medikal Tanıtım'ın markanızı güçlendirmeye, marka imajınızı oluşturmaya ve hedef kitlenizi doğru yönlendirmeye ne dersiniz?
Hizmet verdiğimiz markaların danışmanlığını üstleniyor, marka hedef ve stratejileri belirleyerek ya da var olan stratejiler üzerinden bir plan izleyerek kurumsal imaj, marka bilinirliği ve satın almayı arttırmaya yönelik iletişim programları hazırlıyor, hedeflerinizi hayata geçirirken sizlere rehberlik ediyoruz."

Medikal Tanıtım Hakkında

  • İletişim faaliyetlerini bir çatı altında toplayıp, kurumun oluşturmak istenen algısını tek elden yönetecek şekilde stratejik çözümler üretir ve uygular.
  • Bütünleşik iletişim ile marka konumlandırması yaparak özgün fikirlerle markayı farklı kılar,
  • Marka bilinirliği yaratır.
  • Araştırmaya ve ölçümlemeye dayalı yöntemi ile tüketici davranışlarını etkileyecek algıyı kitle iletişim araçlarını kullanarak yönetir.
  • Markanın tüketici ile doğru mecralarda, doğru zamanda ve etkin buluşmasını sağlayarak marka sadakati yaratır.
  • Markaya özel kurumsal itibar yönetimi çalışmaları ile markanın sektöre ve kamuoyuna lider, saygın ve güvenilir mesajlar vermesini sağlar.
  • Sosyal sorumluluk kampanyaları ile marka ile tüketici arasında duygusal bağ kurulmasını ve tüketici algısında teklik ilkesinin yaratılmasını sağlar.
  • Hizmet verdiği kişi yada kurumlara 360 derecelik bir bakış açısıyla 7x 24 çözümler üretir.